verbeteren op de werkvloer

We zien het regelmatig: als je zelf in een proces zit, kun je blind worden voor de verbetermogelijkheden. Wij maken dingen simpel en snel weer zichtbaar en denken mee over creatieve, betaalbare, eenvoudige oplossingen. 

Aanpak & resultaat

We werken hands on, respectvol en met snel resultaat.

We starten met de klant. Wat wil jullie klant eigenlijk? Is dat al uitgevraagd? Anders doen wij dat graag voor u. En welke handelingen die u als organisatie uitvoert, dragen bij aan de klantwensen? (en welke dus niet)

We halen onnodige kostenposten uit het proces. Dit doen we middels de LEAN methodiek. We brengen de waardestroom in kaart en werken met Kaizen. We bekijken het proces samen met de medewerkers op de werkvloer. Dus niet in een kamertje ergens achteraf. Met onze ervaring in coachen en communicatie, zorgen we voor een oplossing die gedragen wordt door de organisatie. Op die manier blijft de oplossing voortbestaan, ook als wij al lang weer weg zijn.

Het resultaat is een organisatie die soepeler loopt en minder kost. Terwijl het product of dienst zelfs beter aansluit bij de klantbehoefte. U blij, klant blij,

Over Sandra Planjer

nieuwgierig, daadkrachtig, analytisch, empathisch, confronterend, creatief en gewoon gezellig.

Referenties

Dolblij met onze klanten.

quotes:

“Het is echt fijn om met de kern bezig te zijn en in een flow te zitten.”

“Achteraf schaam ik me dood over hoe we het eerst deden. Terwijl ik toentertijd dacht dat het een slimme aanpak was.”

“Ik had niet verwacht dat er zóveel winst te behalen viel.”